restoration

Brandys nad labem

Tell people about what you, your expertise and experience.  Think about what you would want to see on this page if you were looking at an about page.  This is your chance to tell about how you are qualified to serve them.

Restaurování malby na fasádě domu v Brandýse proběhlo v létě 2020. Malba byla degradovaná přírodními vlivy, výjev nebyl čitelný a staré retuše byly ztmavlé. Po vstupní fotodoumentaci jsem malbu zpevnila, defekty vytmelila a po postupném opatrném propojování barevných fragmentů originálu a prostudování tématu výjevu, jsem došla v některých zcela chybějících částech k rekonstrukcím. Vše bylo provedeno kvalitními restaurátorskými materiály. Freska se po restaurování stala opět čitelnou a může tak vyprávět svůj příběh dalším. generacím.

investor

Město Brandýs nad labem & Stavby Dlouhý

Plasy

Tell people about what you, your expertise and experience.  Think about what you would want to see on this page if you were looking at an about page.  This is your chance to tell about how you are qualified to serve them.

Restaurování fresky nad schodištěm v klášteře Plasy proběhlo v roce 2008 jako součást studia na Avu. Restaurovala jsem jednoho z andělů v tomto výjevu. Malba byla zpráškovatělá, bylo nutné ji zpevnit, nasledovalo tmelení a retušování. Spolu s ostatními studenty jsme během léta dokázali tuto velkou figurální malbu zachránit.

We look forward to your stay.

Akademie Výtvarných umění / Tradice

Altar plate

Tell people about what you, your expertise and experience.  Think about what you would want to see on this page if you were looking at an about page.  This is your chance to tell about how you are qualified to serve them.

Restaurování deskového obrazu z NG bylo součástí mé diplomové práce v roce 2010. Musela jsem sejmout silnou vrstvu zažloutlého laku, odstranit ztmavlé retuše, vytmelit defekty, vyretušovat a opatřit závěrečným lakem.

We look forward to your stay.

Akademie Výtvarných umění / Národní galerie

Sculpture of piety

Tell people about what you, your expertise and experience.  Think about what you would want to see on this page if you were looking at an about page.  This is your chance to tell about how you are qualified to serve them.

Restaurování barokních oltářních obrazů z Lán proběhlo v roce 2019. Byly sejmuty lakové vrstvy, vytmeleny a vyretušovány defekty, následně byly obrazy opatřeny lakem. 

We look forward to your stay.

kostel lány, pražský hrad / firma Archatt

Sculpture of piety

Tell people about what you, your expertise and experience.  Think about what you would want to see on this page if you were looking at an about page.  This is your chance to tell about how you are qualified to serve them.

Restaurování gotické piety probíhalo v letech 2008-2010 na Avu. Sochu jsem postupně očistila od ztmavlého voskového nátěru. Upevnila jsem uvolněné vrstvy křídy s polychromií. Po konzultacích s odborníky a stratigrafických průzkumech jsem odstranila druhotné barevné fragmenty, nejrušivější místa jsem vytmelila a vyretušovala. Následovalo závěrečné zalakování.

We look forward to your stay.

Akademie Výtvarných umění / Národní galerie

Lincence

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Reference